D-STAR

D-STAR

Här finner du information om Icoms digitala radiosystem

D-Star som nu finns i Borås

D-STAR utvecklades av JARL (Japan Amateur Radio League) i början av tjugohundratalet och representerar ett nytt utvecklingssteg när

det gäller införande av ny teknik inom amatörradion.

 

Det som framför allt är nytt är att talöverförs digitalt samt att

det finns stora möjligheter till att D-STAR-repeatrar kan kopplas

samman lokalt och globalt genom Internet.

I systemets enklaste form körs trafik, både tal och data,

direkt mellan två eller flera stationer

utan att det behövs någon repeater.

I den andra formen körs trafiken över en lokal repeater på

liknande sätt som dagens 2 m och 70 cm repeatrar.

I den tredje formen körs trafiken överInternet till andra

repeatrar, både regionalt och globalt.

Det som skiljer den här funktionen från exempelvis Echolink

är att användare intebehöver någon dator, utan trafiken körs till

exempel mellan en handapparat i Uppsala och en

mobilstation i Malmö, alltså en väsentlig skillnad.

Det finns också möjligheter att överföra positionsdata från GPS

på liknande sätt somdet i dag sker genom APRS.

För inte så länge sedan dök det upp en programvara som gör

det möjligt att från sin dator få tillgång till det globala D-STAR-systemet utan att behöva ha en D-STAR-station.

D-STAR har mycket stora utvecklingsmöjligheter då en hel del

funktioner ligger så nära Internet och det finns många intresserade

och innovativa amatörer.

Tekniken, hur funkar det då?

När PTT-tangenten trycks in så händer förenklat följande:

Stationen sänder ut 64 bitar nollor och ettor(GMSK-synk) för att starta

upp modemet och ge mottagarens modem möjlighet att

synkronisera sig.

Därefter sänds 15 bitars synkroniseringssignal (Ramsynk) som säger att här börjarett datapaket.

Sen kommer 3 byte (flaggor) som beskriver status och vad

datapaketet innehåller.

 

Därefter kommer 36 byte (ID) som innehåller information om till

vem sändningen ska, vem som skickat den, vilken repeater den

kom från och till vilken repeater den ska.

Detta inledande block avslutas med 2 byte kontrollsumma (CRC).

Hela den inledande informationen har på ett liknande sätt som det digitaliserade talet en felrättande kodning.

Detta är vad som

alltid inleder en sändning.

Därefter följer ”nyttodata”.

Den är uppdelad i mindre block: 72 byte tal och 24 byte data som

upprepas hela tiden som sändningen pågår.

I denna repetitiva dataström läggs då och då in en synkroniseringssignal

så att mottagaren ska ha möjlighet att låsa på signalen om den på grund av QRM eller QSB skulle tappa signalen och därmed låsningen.

 

D-PRS

 

Hotspoten har även DPRS som vidarebefodrar GPS-A Data till APRS sidan APRS.FI

Har du en IC-2820 med GPS tillbehöret, eller en IC-E92 men GPS microfonen så kan du konfigurera radion så att den sänder ut den position varje gång du trycker in PTT.

Du skall inte använda Auto TX i radion då detta tar onödigt mycket plats och eller kan störa andra i pågående QSO!

D-PRS kallas konverteringen av GPS-information som genereras av Icom D-STAR radios i GPS-läge till TNC2 formaterade APRS strängar.

D-PRS är inte ett protokoll utan en specifikation på omvandlingen .

D-STAR Digital Voice läge (DV-läge) är en 4800 bps digital dataström.

Varje överföring består av en RF-huvud följt av en 4800 bps-bitström.

3600 bps i denna ström är tillägnad Ambe kodade röst. Den återstående 1200 bps används för synkronisering och användardefinierade funktioner.

Icom har använt detta utrymme att skicka radiomeddelanden (enkla display meddelanden) och att skicka seriell data.

Det finns omkring 900 bps tillgängliga för seriella data.

Denna datakanal har inte någon felupptäckande eller felrättande kodning inbyggt i systemet.

Icom har infört en nytt GPS-läge som kallas GPS-A

Ett läge som är kortare i format och inkluderar ett CRC.

Rekomendationen är att använda GPS-A-läge om din radio klarar av detta läge.

CRC är mer tillförlitlig än en XOR checksumma och sannolikheten för ett bitfel skall störa en GPS informationen är mindre i detta läge.

Se länken i Högerkolumen hur du konfigurerar din radio för GPS.

 

Ställ in 145.2875 Mhz DV

 

Repeaterskift:0Mhz minusskift(Annars sänder radion inte ut RPT1 +RPT2)

 

Yourcall: CQCQCQ

 

RPT1: SG6BWX C (C i Åttonde positionen)

 

RPT2: SG6BWX G (G i Åttonde positionen)

 

MYCAll: Till Din egna signal

 

RXRPT Write: AV

 

RXCALL Write: AV

 

 

 

Samuel Bjersvall © 2013 sa6bwx@sa6bwx.se